سبدخرید مهد و

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

آموزش اولیه برای خرید
مهم : بابت محیط گرافیکی محصولات ترجیجا از کامپیوتر برای خرید استفاده کنید

1-برای انتخاب محصول حتمارو عکس محصول کلید کنید
2-دراین مرحله صفحه پاپ آپ جدیدی باز میشود . 

3-پایین این صفحه شما میتوانید تعداد مدنظرخود رو تنظیم کنید

4-برای رفتن به محصول بعدی در محیط موبایل میتوانید علامت چپ و راست برگ بزنید


نمونه 11111

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
ماژیک وایت برد 2عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

گل رس1عدد.
مکعب چینه1عدد.
چوب خط 1عدد.
چوب بستنی رنگی1عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

خمیر سطلی 5 رنگ 1عدد.
پاستل 12 رنگ آریا 1عدد.
آبرنگ 12 رنگ آریا 1عدد.

گواش 6 رنگ 1 عدد .

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
مواردبیشتر ، این ایتم ها اختیاری مباشند

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

مقوافابیانوA3پنج عدد.

کاغذاوریگامی10عدد.

مقوا50*70سیاه وسفیدهرکدام1عدد.

کاغذ50عدد.

کلیربوک 60 برگ 1 عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

مدادمشکی 1عدد.
مدادقرمز  1 عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
پاکن 1 عدد. تراش 1 عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
مداد رنگی 12 رنگ توصیه شده

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
خط کش شابلون دار1عدد.
پوشه دکمه دار فانتزی1عدد.
چسب نواری1عدد.
چسب کاغذی1عدد.
چسب ماتیکی بزرگ 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
جامدادی 1 عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

دفتر 50نقاشی فنری1عدد،

دفتر80طلقی فنری1عدد،

دفترشطرنجی1*1یک عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

دفترچه یادداشت 1 عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

فوم اکلیلی1بسته.
چسب مایع3عدد.
تخته وایت فانتزی1عدد.
دستمال کاغذی 2عدد

ژل ضدعفونی کننده 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
قیچی 1 عدد

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

فوم اکلیلی1بسته.
چسب مایع3عدد.
تخته وایت فانتزی1عدد.
دستمال کاغذی 2عدد

ژل ضدعفونی کننده 1عدد

بازدن کادر سمت چپ خرید خود رو نهایی کنید

به صفحه لیست خرید وارد میشین

محصولات لوازم بهداشتی خریداری شود

1-دستمال لوله ای 1 عدد

2-سفره یک بار مصرف 1 بسته

3- حوله و لیوان و بشقاب در کیف نوآموز باشد

4-مایع دستشویی

5-ماسک ، ژل دست و شیلد 

لطفا برای سلامتی فرزندتان از جنس مرغوب تهیه شود.

نام فرزندتان را بر روی تک تک وسایل بخصوص تمام مداد رنگی ها نوشته ، روی آن را چسب نواری بزنید و در تاریخی که متعاقبا اعلام میگردد به مربی مربوطه تحویل دهید .