سبد خرید

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

آموزش اولیه برای خرید
مهم : بابت محیط گرافیکی محصولات ترجیجا از کامپیوتر برای خرید استفاده کنید

1-برای انتخاب محصول حتما رو عکس محصول کلید کنید
2-دراین مرحله صفحه پاپ آپ جدیدی باز میشود . 

3-پایین این صفحه شما میتوانید تعداد مدنظرخود رو تنظیم کنید

4-برای رفتن به محصول بعدی در محیط موبایل میتوانید علامت چپ و راست برگ بزنید


نمونه 11111

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
ماژیک وایت برد 2عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
چوب خط1عدد.
مکعب چینه1عدد.
پوشه دکمه دارهرکدام1عدد.
کاورA4پنج عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

مقوارنگی اشتباخ5عدد.

کلیربوک100برگ 1 عدد.

برگه A4 یک بسته . 

خط کش شابلون دار1 عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
مداد مشکی1عدد
مداد قرمز 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

مدادتراش 1عدد.

پاکن 1 عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
مدادرنگی 12رنگ 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید

چسب مایع بزرگ1عدد. 

چسب نواری1عدد.

چسب کاغذی 1عدد

دستمال کاغذی 2عدد

ژل ضدعفونی 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
جامدادی 1عدد

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
دفتر 50نقاشی فنری1عدد،
دفتر80طلقی فنری1عدد،
دفترشطرنجی1*1 یک عدد.

خریدشما تا این لحظه

ادامه خریددرپایین

برای انتخاب رو تصویر کلید کنید

درمحیط موبایل به چپ وراست برگ بزنید
قیچی 1 عدد

بازدن کادر سمت چپ خرید خود رو نهایی کنید

به صفحه لیست خرید وارد میشین

محصولات لوازم بهداشتی خریداری شود

1-دستمال لوله ای 1 عدد

2-سفره یک بار مصرف 1 بسته

3- حوله و لیوان و بشقاب در کیف نوآموز باشد

4-مایع دستشویی

5-ماسک ، ژل دست و شیلد 

لطفا برای سلامتی فرزندتان از جنس مرغوب تهیه شود.

نام فرزندتان را بر روی تک تک وسایل بخصوص تمام مداد رنگی ها نوشته ، روی آن را چسب نواری بزنید و در تاریخی که متعاقبا اعلام میگردد به مربی مربوطه تحویل دهید .