گزارشات ارسالی های 3ماه اخیر

ارسال در ساعت 13 تمام روزهای کاری

برای دیدن نتایج عملکرد پست یا تیپاکس کلید کنید

تیپاکس
پست پیشتاز

ساعت وضعیت تحویل بسته پس از 24
ارسالی های تهران توسط تیپاکس
0%
ارسالی های شهرستان توسط تیپاکس
0%
ساعته وضعیت تحویل بسته پس از 48
ارسالی های تهران توسط تیپاکس
0%
ارسالی های شهرستان توسط تیپاکس
0%
ساعته وضعیت تحویل بسته پس از 72
ارسالی های تهران توسط تیپاکس
0%
ارسالی های شهرستان توسط تیپاکس
0%
ساعته به بالا وضعیت تحویل بسته پس از 96
ارسالی های تهران توسط تیپاکس
0%
ارسالی های شهرستان دوردست توسط تیپاکس
0%

دیدگاهتان را بنویسید