فروش اقساطی

از 500 هزار تومان تا 20 میلیون تومان

سفته انلاین

خرید سفته به صورتی انلاین

کوتاه مدت

پرداختی در دو قسط بدون دریافت سود

بلند مدت

تا 12 ماه اقساط همراه با سود ماهیانه 2.2 درصد

ورود به ثبت نام و رزرو اولیه

ورودی تارا (کلیک کنید)

پرداخت به صورت دو قسط بدون سود و سفته ( 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان ) ، افزایش اعتبار تا 20 میلیون تومان به شرط خوش حسابی

ورودی لندو (کلیک کنید)

پرداخت به صورت 6-12 قسطه (2 میلیون تا 20 میلیون تومان ) با سود 2.2 درصد ماهیانه