فروش اقساطی

از 500 هزار تومان تا 30 میلیون تومان

بدون سفته

بدون استفاده از هیچ سفته ای

درخواست وام سریع

درخواست وام به صورت آنلاین و همچین از طریق بانک 

کوتاه مدت و بلند مدت

بازپرداخت از 2 ماه تا 24 ماه

درخواست وام از درگاههای پایین و شرایط مربوطه در زیر

ورودی تالی (کلیک کنید)

پرداخت تا 5 قسط ( بدون بهره و بدون سفته یا ضامن ) سقف اعتبار 10 میلیون تومان
{نصب اپلیکیشن آپ و درخواست اعتبار تالی}
مزیت دریافت وام پس از 72 ساعت

ورودی لندو(کلیک کنید)

پرداخت به صورت 6-12 قسطه (2 میلیون تا 20 میلیون تومان ) با سود 2.2 درصد ماهیانه

ورودی تارا (کلیک کنید)

پرداخت به صورت دو قسط بدون سود و سفته ( 500 هزارتومان تا 2 میلیون تومان ) ، افزایش اعتبار تا 20 میلیون تومان به شرط خوش حسابی

ورودی کیپا (کلیک کنید)

پرداخت تا 5 قسط ( بدون بهره و بدون سفته )