نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

میکروسکوپ

اگر از ذره بین استفائه کرده باشید می دانید که ذره بین می تواند تصویر اجسام را بزرگتر کند.

حال اگراز دو ذره بین استفاده کنیم یعنی تصویری را که ذره بین اول نشان می دهد به کمک ذره بین دوم بازهم بزرگتر کنیم.

آن گاه یک میکرو سکوپ ساده ساخته ایم.
اولین میکرو سکوپ بیش از۴۰۰۰۰ سال پیش اختراع شد.

این میکروسکوپ یک لوله بود که دردو سرآن دو ذره بین قوی یابه عبارت علمی تر دو عدسی قرار کرفته بودند (ذره بین یک نوع عدسی است)
یک سرلوله روی نمونه قرارداده می شد و چشم روی سر دیگر قرار می گرفت.